Alexander Vantournhout

Screws

11 de juliol

22h00 / 70 min

Carpa Riu

Programació especialitzada

5 € per persona i nit

Estrena nacional

En general, una bola de bitlles té una única funció: derrocar tantes bitlles com sigui possible al final del carril. Però què succeeix si treus aquest objecte del seu entorn habitual? Screws canvia la relació entre el cos i l’objecte. Els objectes se subjecten al cos, sigui brindant suport o desequilibrant-lo, la qual cosa permet a la gravetat superar o, més aviat, potenciar els seus efectes. Amb l’ajuda de sabates per al gel, els artistes a Screws desafien les lleis de la física.