Peter Jasko

Deep Movement Consciousness

l

Del 15 al 19 de juliol

Itinerari C5

El laboratori creatiu ens obre una porta a un projecte específic de recerca artística. L’objectiu no és el resultat final, sinó entendre i estimular el procés d’expressió personal durant tot el seu recorregut.

Selecció dels participants: Peter Jasko seleccionarà els participants d’aquest taller.

Durada: 3 h per sessió

Facebook Twitter

Ens centrarem més en la creativitat. Per la seva naturalesa, és una classe de nivell obert. Més que no pas la forma d’ensenyar, el laboratori se centra a ampliar la nostra consciència artística. Ens donarem el temps necessari per sintonitzar amb la intel·ligència intuïtiva del nostre cos per resoldre paradoxes que sorgeixen durant el procés d’investigació. Cercarem per arribar a un estat que vagi més enllà de l’autojutjament i l’autolimitació. Facilitarem l’exploració dels altres a partir del treball en parelles i en grups, així com de manera individual. Micro i macro univers de les mides del moviment, velocitats del moviment, energies…